| Acte si informatii necesare pentru Cadastru si Intabulare | Cadastru si Intabulare | Cadastru Bucuresti | CONTACT CADASTRU 0724251906 |


Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale apartamentelor:

1. Actele de proprietate ale apartamentului:

a) In cazul achizitionarii apartamentului de la persoane fizice/juridice: Contract de Vanzare-Cumparare - copie legalizata;

b) In cazul achizitionarii apartamentului de la Statul Roman (ICRAL, ICVL, etc): Contract de Vanzare Cumparare si schita anexa a apartametului, Proces Verbal de Predare - Primire, Contract pentru Plata in Rate si dovada achitarii integrale a acestuia, daca este cazul - copii legalizate;

c) In cazul dobandirii apartamentului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti - copii conforme cu originalul emise de Judecatorie sau Tribunal, cu mentiunea definitiv si irevocabil;

d) In cazul dobandirii apartamentului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele prin care defunctul a dobandit apartamentul- copii legalizate;

2. Certificat de atestare fiscala pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale - original;

3. Contract de asigurare obligatorie a locuintei - fotocopie;

4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Acte necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale terenurilor cu sau fara constructii:

1. Actele de proprietate ale terenului:

a) In cazul achizitionarii de la persoane fizice/juridice: Contract de Vanzare-Cumparare - copie legalizata;

b) In cazul dobandirii imobilului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti - copii conforme cu originalul (duplicate) emise de Judecatorie sau Tribunal, cu mentiunea definitiv si irevocabil;

c) In cazul dobandirii imobilului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele prin care defunctul a dobandit imobilul - copii legalizate;

2. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale - original;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de intabulare/radiere ale constructiilor:

1. Documentatia cadastrala existenta a terenului (PAD) - fotocopie;

2. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;

3. Planul de situație și releveul fiecărui nivel al constructiei cu mentiunea vizate spre neschimbare, anexe la autorizatia de construire - fotocopii;

4. Contract de asigurare obligatorie a locuintei - fotocopie;

5. Actele de proprietate ale terenului - fotocopii;

6. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale, cu valoarea de impozitare a constructiei - original;

7. Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, conform Legii 150/2015 - copie legalizata;

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare sau alipire:

1. Documentatia cadastrala existenta a terenului (PAD) - fotocopie;

2. Actele de proprietate ale terenului - fotocopii;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii;

4. Certificat de Urbanism in cazul alipirilor sau dezmembrarilor a mai mult de 2 loturi - fotocopie.

Incepand din data de 11.11.2023 pentru orice operatiune de CADASTRU SI INTABULARE ce implica locuinte (apartamente sau constructii), este necesara prezentarea unui Contract de asigurare obligatorie a locuintei.

Actele necesare pentru CADASTRU SI INTABULARE difera de la o lucrare la alta si de aceea este recomandat sa ne contactati inainte de a merge la notar pentru legalizarea documentelor.