| Acte si informatii necesare pentru Cadastru si Intabulare | Cadastru si Intabulare | Cadastru Bucuresti | CONTACT CADASTRU 0724251906 |


Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale apartamentelor:

1. Actele de proprietate ale apartamentului:

a) In cazul achizitionarii apartamentului de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare - copie legalizata;

b) In cazul achizitionarii apartamentului de la Statul Roman (ICRAL, ICVL, etc): Contract de Vanzare Cumparare, Proces Verbal de Predare - Primire, Contract pentru Plata in Rate si dovada achitarii integrale a acestuia daca este cazul - copii legalizate;

c) In cazul dobandirii apartamentului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti - copii conforme cu originalul emise de Judecatorie sau Tribunal;

d) In cazul dobandirii apartamentului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit apartamentul- copii legalizate;

2. Certificat de atestare fiscala pentru Cadastru si Intabulare - original;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Acte necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale terenurilor cu sau fara constructii:

1. Actele de proprietate ale imobilului:

a) In cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare - copie legalizata;

b) In cazul dobandirii imobilului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti - copii conforme cu originalul (duplicate) emise de Judecatorie sau Tribunal;

c) In cazul dobandirii imobilului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit imobilul - copii legalizate;

2. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare - original;

3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de intabulare a constructiilor:

1. Extras de Carte Funciara pentru informare - fotocopie;

2. Documentatia cadastrala existenta a terenului - fotocopii;

3. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor - copii legalizate;

4. Releveele constructiei din proiectul tehnic, vizate spre neschimbare - fotocopii;

5. Actele de proprietate ale terenului - fotocopii;

6. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei - original;

7. Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conform Legii 150/2015) - fotocopii.

8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - fotocopii.

Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare sau alipire a imobilelor:

1. Extras de Carte Funciara pentru informare - fotocopie;

2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- fotocopii;

3. Actele de proprietate ale terenului - fotocopii;

4. Actul de identitate al proprietarului / proprietarilor - fotocopii;

5. Certificat de Urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru cele cu mai mult de 2 loturi.

Actele necesare pentru CADASTRU SI INTABULARE difera de la o lucrare la alta si de aceea este recomandat sa ne contactati inainte de a merge la notar pentru legalizarea actelor.